Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Sóc Trăng

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 10 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Sóc Trăng. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển tại Sóc Trăng tập trung ở Thành Phố Sóc Trăng có 2 địa điểm, Thị Xã Vĩnh Châu có 1 địa điểm, Huyện Long Phú có 2 địa điểm ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của BIDV Sóc Trăng

Huyện Trần Đề
  • Số 139 Hai Bà Trưng, Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Sóc Trăng

Huyện Châu Thành
Huyện Thạnh Trị
Huyện Ngã Năm
  • Số 85 - 87 Nguyễn Huệ, Phường 1, Ngã Năm, Sóc Trăng

Huyện Mỹ Xuyên
  • Số 34 Trưng Vương, Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Huyện Long Phú
  • ấp Ngãi Hội 1, thị trấn Đại Ngãi, Đại Ngãi, Long Phú, Sóc Trăng

Huyện Long Phú
  • Đặng Quang Minh, Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng

Thị Xã Vĩnh Châu
  • Số 61 Đường Nguyễn Huệ, Phường 1, Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Thành Phố Sóc Trăng
  • Số 15 Hùng Vương, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng

Thành Phố Sóc Trăng

Chi nhánh ngân hàng BIDV tại Sóc Trăng

Tìm ATM gần đây