Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Huyện Trần Đề

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của BIDV Huyện Trần Đề

Huyện Trần Đề
  • Số 139 Hai Bà Trưng, Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Sóc Trăng