Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Thành Phố Sóc Trăng

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của BIDV Thành Phố Sóc Trăng

Thành Phố Sóc Trăng
  • Số 15 Hùng Vương, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng

Thành Phố Sóc Trăng