Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Huyện Long Phú

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của BIDV Huyện Long Phú

Huyện Long Phú
  • ấp Ngãi Hội 1, thị trấn Đại Ngãi, Đại Ngãi, Long Phú, Sóc Trăng

Huyện Long Phú
  • Đặng Quang Minh, Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng