Ngân hàng Công Thương Tuyên Quang

Ngân hàng VietinBank có tổng cộng 8 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 5 quận huyện của Tuyên Quang. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Công Thương tại Tuyên Quang tập trung ở Huyện Chiêm Hoá có 1 địa điểm, Huyện Hàm Yên có 1 địa điểm, Huyện Sơn Dương có 1 địa điểm ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VietinBank Tuyên Quang

Huyện Yên Sơn
  • Đội 11, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Thành Phố Tuyên Quang
  • Tổ 25, phường Tân Quang, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Thành Phố Tuyên Quang
  • Thôn Chè 8, xã Đội Cấn, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Thành Phố Tuyên Quang
  • Số 397 tổ 28, phường Phan Thiết, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Thành Phố Tuyên Quang
  • Tầng 1, Trung tâm thương mại Đức Hùng, xã An Tường, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Huyện Sơn Dương
  • Tổ nhân dân Xây dựng, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Huyện Hàm Yên
  • Tổ nhân dân Tân Thinh, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Huyện Chiêm Hoá
  • Tổ trung tâm 1, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Chi nhánh ngân hàng VietinBank tại Tuyên Quang