Ngân hàng Công Thương Trà Vinh

Ngân hàng VietinBank có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 4 quận huyện của Trà Vinh. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Công Thương tại Trà Vinh tập trung ở Huyện Càng Long có 1 địa điểm, Huyện Cầu Ngang có 1 địa điểm, Huyện Tiểu Cần có 1 địa điểm ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VietinBank Trà Vinh

Thành Phố Trà Vinh
Huyện Tiểu Cần
  • Số 30 đường 30/4, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

Huyện Cầu Ngang
  • Số 32, QL 53, Khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

Huyện Càng Long
  • Số 242 quốc lộ 53, khóm 3, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

Chi nhánh ngân hàng VietinBank tại Trà Vinh