Ngân hàng Công Thương Thành Phố Long Xuyên

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VietinBank Thành Phố Long Xuyên

Thành Phố Long Xuyên
  • Số 20, 22 Ngô Gia Tự, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang