Ngân hàng Công Thương Thái Nguyên

Ngân hàng VietinBank có tổng cộng 27 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 7 quận huyện của Thái Nguyên. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Công Thương tại Thái Nguyên tập trung ở Huyện Đại Từ có 1 địa điểm, Huyện Đồng Hỷ có 1 địa điểm, Huyện Phổ Yên có 4 địa điểm ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VietinBank Thái Nguyên

Huyện Đồng Hỷ
 • Tổ 21 thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Huyện Đại Từ
 • Tổ dân phố Đình, thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Thành Phố Thái Nguyên
 • Số 859/1, tổ 2, phường Tân Thành, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Thành Phố Thái Nguyên
 • Số 50 đường Gang thép, phường Trung Thành, TP. Thái Nguyên. tỉnhThái Nguyên

Thành Phố Thái Nguyên
 • Số 216, đường quốc lộ 37, phường Tân Thành, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Thành Phố Thái Nguyên
 • Đường CMT8, phường Cam Giá, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Thành Phố Thái Nguyên
 • Số 287, Tổ dân phố Thái An, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Thành Phố Thái Nguyên
 • Số 217 đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Thành Phố Thái Nguyên
 • Số 268/270 tổ 10, phường Tân Lập, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Thành Phố Thái Nguyên
 • Số 613 đường cách mạng tháng tám, tổ 4, phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Thành Phố Thái Nguyên
 • Số 259 đường Quang trung, phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Thành Phố Thái Nguyên
Thành Phố Thái Nguyên
 • Số 143 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Thành Phố Thái Nguyên
 • Tổ 9, phường Tích Lương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Thành Phố Thái Nguyên
 • Số 547B đường Dương Tự Minh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Thành Phố Thái Nguyên
 • Số 174 đường Dương Tự Minh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Thành Phố Thái Nguyên
Thành Phố Thái Nguyên
 • Số 522 đường Quang Trung, xã Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Thành Phố Thái Nguyên
Thành phố Sông Công
 • Số 718, tổ dân phố 4A, phường Phố Cò, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Chi nhánh ngân hàng VietinBank tại Thái Nguyên