Ngân hàng Công Thương Quảng Trị

Ngân hàng VietinBank có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 4 quận huyện của Quảng Trị. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Công Thương tại Quảng Trị tập trung ở Huyện Hướng Hoá có 2 địa điểm, Huyện Vĩnh Linh có 1 địa điểm, Thành Phố Đông Hà có 2 địa điểm ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VietinBank Quảng Trị

Thành Phố Đông Hà
Thành Phố Đông Hà
Thị Xã Quảng Trị
Huyện Hướng Hoá
  • Số 74 đường Hùng Vương, khối 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Huyện Hướng Hoá
  • Số 04 Nguyễn Huệ, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Huyện Vĩnh Linh
  • Số 161 Lê Duẩn, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Chi nhánh ngân hàng VietinBank tại Quảng Trị