Ngân hàng Công Thương Nam Định

Ngân hàng VietinBank có tổng cộng 8 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Nam Định. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Công Thương tại Nam Định tập trung ở Huyện Giao Thủy có 1 địa điểm, Huyện Hải Hậu có 1 địa điểm, Huyện Nam Trực có 1 địa điểm ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VietinBank Nam Định

Huyện Ý Yên
  • Thị trấn Cát Đằng, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Huyện Xuân Trường
  • Tổ 18 thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Huyện Vụ Bản
  • Số 85 Non Côi, thị trân Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Huyện Trực Ninh
  • Số 292, khu A1, đường Điện Biên, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Huyện Nghĩa Hưng
  • Số 42 khu phố 2, thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Huyện Nam Trực
  • Thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Huyện Hải Hậu
  • Số 62 thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Huyện Giao Thủy
  • Thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Chi nhánh ngân hàng VietinBank tại Nam Định