Ngân hàng Công Thương Lạng Sơn

Ngân hàng VietinBank có tổng cộng 8 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 6 quận huyện của Lạng Sơn. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Công Thương tại Lạng Sơn tập trung ở Huyện Cao Lộc có 2 địa điểm, Huyện Chi Lăng có 1 địa điểm, Huyện Hữu Lũng có 1 địa điểm ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VietinBank Lạng Sơn

Huyện Văn Lãng
  • Khu kinh tế cửa khẩu Tân thanh, Huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Huyện Lộc Bình
  • Quốc lộ 4B, khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Thành Phố Lạng Sơn
  • Số 06 Quang Trung, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Thành Phố Lạng Sơn
  • Số 131 Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Huyện Hữu Lũng
  • Đường Chi Lăng, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Huyện Chi Lăng
  • Chợ Đồng Mỏ, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Huyện Cao Lộc
  • Số 229 Khu Giây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Huyện Cao Lộc
  • Trụ sở chi cục hải quan Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Chi nhánh ngân hàng VietinBank tại Lạng Sơn