Ngân hàng Công Thương Điện Biên

Ngân hàng VietinBank có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Điện Biên. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Công Thương tại Điện Biên tập trung ở Huyện Điện Biên có 1 địa điểm, Thành Phố Điện Biên Phủ có 3 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VietinBank Điện Biên

Thành Phố Điện Biên Phủ
  • Số 43 - Tổ 10, phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Thành Phố Điện Biên Phủ
  • Tổ 6, phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Thành Phố Điện Biên Phủ
  • Kios số 16-18 chợ Trung Tâm, Tổ 6, phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Huyện Điện Biên
  • Kiot số 58, chợ Trung tâm, đội 22, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Chi nhánh ngân hàng VietinBank tại Điện Biên