Ngân hàng Công Thương Cao Bằng

Ngân hàng VietinBank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Cao Bằng. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Công Thương tại Cao Bằng tập trung ở Thành Phố Cao Bằng có 2 địa điểm, , ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VietinBank Cao Bằng

Thành Phố Cao Bằng
  • Tổ 18 phường Sông Bằng, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Thành Phố Cao Bằng
  • Số 183, tổ 3, phường Đề Thám, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh ngân hàng VietinBank tại Cao Bằng