Ngân hàng Công Thương Bình Phước

Ngân hàng VietinBank có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 6 quận huyện của Bình Phước. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Công Thương tại Bình Phước tập trung ở Huyện Bù Đăng có 1 địa điểm, Huyện Bù Gia Mập có 1 địa điểm, Huyện Chơn Thành có 1 địa điểm ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VietinBank Bình Phước

Huyện Đồng Phú
  • Đường ĐT 741, ấp Chợ, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Thị Xã Phước Long
  • ĐT 741, khu phố 2, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

Huyện Hớn Quản
  • Quốc lộ 13, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

Huyện Chơn Thành
  • Quốc lộ 13, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Huyện Bù Đăng
  • Quốc lộ 14, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Huyện Bù Gia Mập
  • ĐT 741, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Chi nhánh ngân hàng VietinBank tại Bình Phước