Ngân hàng Ngoại Thương Thành Phố Pleiku

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Vietcombank Thành Phố Pleiku

Thành Phố Pleiku
Thành Phố Pleiku
Thành Phố Pleiku
Thành Phố Pleiku
Thành Phố Pleiku
  • 133 Trường Chinh, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai

Thành Phố Pleiku
  • Số 56 Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai