Ngân hàng Ngoại Thương Thành Phố Bắc Giang

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Vietcombank Thành Phố Bắc Giang

Thành Phố Bắc Giang
Thành Phố Bắc Giang
Thành Phố Bắc Giang