Ngân hàng Ngoại Thương Lạng Sơn

Ngân hàng Vietcombank có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 3 quận huyện của Lạng Sơn. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Ngoại Thương tại Lạng Sơn tập trung ở Huyện Cao Lộc có 1 địa điểm, Huyện Hữu Lũng có 1 địa điểm, Thành Phố Lạng Sơn có 2 địa điểm ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Vietcombank Lạng Sơn

Thành Phố Lạng Sơn
  • Số 128-130 đường Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Thành Phố Lạng Sơn
Huyện Hữu Lũng
  • Số 16A đường Chi Lăng, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Huyện Cao Lộc
  • Số 105 đường Hoàng Văn Thụ, Khu Lò Rèn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại Lạng Sơn

Tìm ATM gần đây