Ngân hàng Ngoại Thương Huyện Yên Mỹ

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Vietcombank Huyện Yên Mỹ

Huyện Yên Mỹ
Huyện Yên Mỹ
  • Tòa nhà Văn phòng, Khu công nghiệp Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.