Ngân hàng Ngoại Thương Huyện Phú Quốc

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Vietcombank Huyện Phú Quốc

Huyện Phú Quốc