Ngân hàng Ngoại Thương Huyện Nghĩa Hành

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Vietcombank Huyện Nghĩa Hành

Huyện Nghĩa Hành
  • Thôn Phú Vĩnh Trung, Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi