Ngân hàng Ngoại Thương Huyện Lâm Hà

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Vietcombank Huyện Lâm Hà

Huyện Lâm Hà
  • Số 380 khu phố Đồng Tiến, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.