Ngân hàng Ngoại Thương Huyện Bình Sơn

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Vietcombank Huyện Bình Sơn

Huyện Bình Sơn
  • KCN Đông Dung Quất, KKT Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Huyện Bình Sơn
  • 181 Phạm Văn Đồng, TDP 6, Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi