Ngân hàng Kỹ Thương Thái Nguyên

Ngân hàng Techcombank có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 3 quận huyện của Thái Nguyên. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Kỹ Thương tại Thái Nguyên tập trung ở Thành Phố Thái Nguyên có 2 địa điểm, Huyện Đại Từ có 1 địa điểm, Huyện Phổ Yên có 1 địa điểm ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Techcombank Thái Nguyên

Huyện Phổ Yên
Huyện Đại Từ
Thành Phố Thái Nguyên
Thành Phố Thái Nguyên

Chi nhánh ngân hàng Techcombank tại Thái Nguyên