Ngân hàng Kỹ Thương Sóc Trăng

Ngân hàng Techcombank có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Sóc Trăng. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Kỹ Thương tại Sóc Trăng tập trung ở Thành Phố Sóc Trăng có 1 địa điểm, , ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Techcombank Sóc Trăng

Thành Phố Sóc Trăng

Chi nhánh ngân hàng Techcombank tại Sóc Trăng