Ngân hàng Kỹ Thương Phú Thọ

Ngân hàng Techcombank có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Phú Thọ. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Kỹ Thương tại Phú Thọ tập trung ở Thành Phố Việt Trì có 1 địa điểm, , ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Techcombank Phú Thọ

Thành Phố Việt Trì

Chi nhánh ngân hàng Techcombank tại Phú Thọ