Ngân hàng Kỹ Thương Lạng Sơn

Ngân hàng Techcombank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Lạng Sơn. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Kỹ Thương tại Lạng Sơn tập trung ở Thành Phố Lạng Sơn có 1 địa điểm, Huyện Cao Lộc có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Techcombank Lạng Sơn

Huyện Cao Lộc
Thành Phố Lạng Sơn

Chi nhánh ngân hàng Techcombank tại Lạng Sơn