Ngân hàng Kỹ Thương Kiên Giang

Ngân hàng Techcombank có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Kiên Giang. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Kỹ Thương tại Kiên Giang tập trung ở Huyện Phú Quốc có 1 địa điểm, , ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Techcombank Kiên Giang

Huyện Phú Quốc

Chi nhánh ngân hàng Techcombank tại Kiên Giang