Ngân hàng Kỹ Thương Hải Phòng

Ngân hàng Techcombank có tổng cộng 7 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 4 quận huyện của Hải Phòng. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Kỹ Thương tại Hải Phòng tập trung ở Quận Hồng Bàng có 1 địa điểm, Quận Lê Chân có 1 địa điểm, Quận Ngô Quyền có 4 địa điểm ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Techcombank Hải Phòng

Huyện Thủy Nguyên
Quận Ngô Quyền
Quận Ngô Quyền
Quận Ngô Quyền
Quận Ngô Quyền
Quận Lê Chân
Quận Hồng Bàng

Chi nhánh ngân hàng Techcombank tại Hải Phòng