Ngân hàng Kỹ Thương Gia Lai

Ngân hàng Techcombank có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Gia Lai. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Kỹ Thương tại Gia Lai tập trung ở Thành Phố Pleiku có 1 địa điểm, , ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Techcombank Gia Lai

Thành Phố Pleiku

Chi nhánh ngân hàng Techcombank tại Gia Lai