Ngân hàng Kỹ Thương Bắc Giang

Ngân hàng Techcombank có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Bắc Giang. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Kỹ Thương tại Bắc Giang tập trung ở Thành Phố Bắc Giang có 1 địa điểm, , ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Techcombank Bắc Giang

Thành Phố Bắc Giang

Chi nhánh ngân hàng Techcombank tại Bắc Giang