Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Sóc Trăng

Ngân hàng Sacombank có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 5 quận huyện của Sóc Trăng. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Sóc Trăng tập trung ở Huyện Mỹ Xuyên có 2 địa điểm, Huyện Ngã Năm có 1 địa điểm, Huyện Châu Thành có 1 địa điểm ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Sacombank Sóc Trăng

Thị Xã Vĩnh Châu
Huyện Châu Thành
Thành Phố Sóc Trăng
Huyện Ngã Năm
  • Lô 15,16 KTMTT Ngã Năm, Mai Thanh Thế, TT. Ngã Năm, H. Ngã Năm, Sóc Trăng

Huyện Mỹ Xuyên
Huyện Mỹ Xuyên
  • 16 Lê Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Chi nhánh ngân hàng Sacombank tại Sóc Trăng

Tìm ATM gần đây