Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Lạng Sơn

Ngân hàng Sacombank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Lạng Sơn. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Lạng Sơn tập trung ở Thành Phố Lạng Sơn có 1 địa điểm, Huyện Cao Lộc có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Sacombank Lạng Sơn

Huyện Cao Lộc
  • 183 - khu Dây Thép - TT.Đồng Đăng - H. Cao Lộc - T. Lạng Sơn

Thành Phố Lạng Sơn

Chi nhánh ngân hàng Sacombank tại Lạng Sơn

Tìm ATM gần đây