Ngân hàng Phương Đông Quận Hải Châu

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của OCB Quận Hải Châu

Quận Hải Châu
  • 244 Phan Châu Trinh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Quận Hải Châu
  • 92 Đường Chi Lăng, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Quận Hải Châu
Quận Hải Châu
  • 05 Đống Đa, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Tìm ATM gần đây