Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Trà Vinh

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 9 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Trà Vinh. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển tại Trà Vinh tập trung ở Huyện Cầu Ngang có 1 địa điểm, Huyện Duyên Hải có 1 địa điểm, Thành Phố Trà Vinh có 2 địa điểm ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của BIDV Trà Vinh

Huyện Châu Thành
  • 296-298 Đường 2/9, Quốc lộ 54, khóm 5, thị trấn Châu Thành, Châu Thành

Huyện Trà Cú
  • Đường 3 tháng 2 Khóm 5, Trà Cú, Trà Vinh

Huyện Tiểu Cần
Huyện Cầu Kè
Huyện Càng Long
Thành Phố Trà Vinh
Thành Phố Trà Vinh
Huyện Duyên Hải
  • 22A Đường Điện Biên Phủ Khóm 1, Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh

Huyện Cầu Ngang
  • Quốc lộ 53 Khóm Minh Thuận A, Cầu Ngang, Cầu Ngang, Trà Vinh

Chi nhánh ngân hàng BIDV tại Trà Vinh

Tìm ATM gần đây