Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Quảng Ngãi

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 3 quận huyện của Quảng Ngãi. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển tại Quảng Ngãi tập trung ở Huyện Bình Sơn có 1 địa điểm, Huyện Đức Phổ có 1 địa điểm, Thành Phố Quảng Ngãi có 4 địa điểm ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của BIDV Quảng Ngãi

Huyện Bình Sơn
  • Số 389 Phạm Văn Đồng, tổ 3, Châu ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi

Thành Phố Quảng Ngãi
  • 309 Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Thành Phố Quảng Ngãi
  • 191-193 Hùng Vương, Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Thành Phố Quảng Ngãi
Thành Phố Quảng Ngãi
Huyện Đức Phổ

Chi nhánh ngân hàng BIDV tại Quảng Ngãi