Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Quảng Ngãi

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 3 quận huyện của Quảng Ngãi. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển tại Quảng Ngãi tập trung ở Huyện Đức Phổ có 1 địa điểm, Thành Phố Quảng Ngãi có 4 địa điểm, Huyện Bình Sơn có 1 địa điểm ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của BIDV Quảng Ngãi

Huyện Bình Sơn
  • Số 389 Phạm Văn Đồng, tổ 3, Châu ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi

Thành Phố Quảng Ngãi
  • 309 Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Thành Phố Quảng Ngãi
  • 191-193 Hùng Vương, Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Thành Phố Quảng Ngãi
Thành Phố Quảng Ngãi
Huyện Đức Phổ

Chi nhánh ngân hàng BIDV tại Quảng Ngãi

Tìm ATM gần đây