Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Quảng Nam

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 5 quận huyện của Quảng Nam. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển tại Quảng Nam tập trung ở Thành Phố Hội An có 1 địa điểm, Huyện Điện Bàn có 2 địa điểm, Thành Phố Tam Kỳ có 1 địa điểm ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của BIDV Quảng Nam

Huyện Núi Thành
  • 65 Phạm Văn Đồng, Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam

Huyện Quế Sơn
Thành Phố Tam Kỳ
Huyện Điện Bàn
Huyện Điện Bàn
  • Số 83 đường Mẹ Thứ, Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam

Thành Phố Hội An
  • Số 156 - 158 Nguyễn Trường Tộ, Sơn Phong, Hội An, Quảng Nam

Chi nhánh ngân hàng BIDV tại Quảng Nam

Tìm ATM gần đây