Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Phú Yên

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 3 quận huyện của Phú Yên. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển tại Phú Yên tập trung ở Huyện Sông Hinh có 1 địa điểm, Thành Phố Tuy Hòa có 3 địa điểm, Huyện Tuy An có 1 địa điểm ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của BIDV Phú Yên

Huyện Tuy An
  • 95 Lê Thành Phương, Chí Thạnh, Tuy An, Phú Yên

Thành Phố Tuy Hòa
Thành Phố Tuy Hòa
  • Số 310 đường Nguyễn Văn Linh, Phú Lâm, Tuy Hòa, Phú Yên

Thành Phố Tuy Hòa
  • Số 234 đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tuy Hòa, Phú Yên

Huyện Sông Hinh

Chi nhánh ngân hàng BIDV tại Phú Yên

Tìm ATM gần đây