Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Ninh Thuận

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Ninh Thuận. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển tại Ninh Thuận tập trung ở Thành Phố Phan Rang có 3 địa điểm, Huyện Thuận Nam có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của BIDV Ninh Thuận

Huyện Thuận Nam
  • Thôn Văn Lâm, Phước Nam, Thuận Nam, Ninh Thuận

Thành Phố Phan Rang
  • Số 329 đường Thống Nhất, Đạo Long, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

Thành Phố Phan Rang
  • Số 01 đường Tự Đức, Bảo An, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

Thành Phố Phan Rang
  • Số 498 đường Thống Nhất, Đạo Long, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

Chi nhánh ngân hàng BIDV tại Ninh Thuận

Tìm ATM gần đây