Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Lào Cai

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 9 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Lào Cai. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển tại Lào Cai tập trung ở Thành Phố Lào Cai có 8 địa điểm, Huyện Sa Pa có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của BIDV Lào Cai

Huyện Sa Pa
  • Số 569, đường Điện Biên Phủ, Sa Pa, Lào Cai

Thành Phố Lào Cai
  • Số 02 The mannor E+, Đường Trần Hưng Đạo, Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Thành Phố Lào Cai
  • Số nhà 21B Đường Lê Thanh, Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Thành Phố Lào Cai
  • Số nhà 060 Đường Phan Đình Phùng, Phố Mới, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Thành Phố Lào Cai
  • Số nhà 311 Đường Hoàng Liên, Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Thành Phố Lào Cai
  • Số nhà 10 Đường Hoàng Liên, Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Thành Phố Lào Cai
  • Số 02, đường Hoàng Liên, Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Thành Phố Lào Cai
  • Số 284 đường Hoàng Liên, Kim Tân, Lào Cai, Lào Cai

Thành Phố Lào Cai
  • Số 722 Hoàng Quốc Việt, Pom Hán, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Chi nhánh ngân hàng BIDV tại Lào Cai

Tìm ATM gần đây