Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Lai Châu

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Lai Châu. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển tại Lai Châu tập trung ở Huyện Phong Thổ có 1 địa điểm, Thành phố Lai Châu có 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của BIDV Lai Châu

Thành phố Lai Châu
  • Số 211-213, Đường Vừ A Dính, Đoàn Kết, Lai Châu, Lai Châu

Thành phố Lai Châu
Huyện Phong Thổ

Chi nhánh ngân hàng BIDV tại Lai Châu

Tìm ATM gần đây