Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Khánh Hòa

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 10 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 3 quận huyện của Khánh Hòa. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển tại Khánh Hòa tập trung ở Thành Phố Nha Trang có 8 địa điểm, Thành Phố Cam Ranh có 1 địa điểm, Huyện Ninh Hòa có 1 địa điểm ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của BIDV Khánh Hòa

Huyện Ninh Hòa
  • 525 Trần Quý Cáp, Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Thành Phố Cam Ranh
  • 156 đường 22 tháng 8, Cam Thuận, Cam Ranh, Khánh Hòa

Thành Phố Nha Trang
  • Số B6 Chung cư Vĩnh Phước, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa

Thành Phố Nha Trang
Thành Phố Nha Trang
Thành Phố Nha Trang
  • Số 312 Đường Dã Tượng, Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa

Thành Phố Nha Trang
Thành Phố Nha Trang
  • 1A Chung cư CT1 Phước Hải Nha Trang, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

Thành Phố Nha Trang
  • Số 158 Ngô Gia Tự, phường Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa

Thành Phố Nha Trang
  • số 9 Nguyễn Chánh, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Chi nhánh ngân hàng BIDV tại Khánh Hòa

Tìm ATM gần đây