Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hòa Bình

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 3 quận huyện của Hòa Bình. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển tại Hòa Bình tập trung ở Thành Phố Hòa Bình có 3 địa điểm, Huyện Lương Sơn có 1 địa điểm, Huyện Cao Phong có 1 địa điểm ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của BIDV Hòa Bình

Huyện Cao Phong
Huyện Lương Sơn
Thành Phố Hòa Bình
Thành Phố Hòa Bình
Thành Phố Hòa Bình
  • Đường Lý Nam Đế, Tân Thịnh, TP.Hòa Bình, Hòa Bình

Chi nhánh ngân hàng BIDV tại Hòa Bình

Tìm ATM gần đây