Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Điện Biên

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Điện Biên. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển tại Điện Biên tập trung ở Thành Phố Điện Biên Phủ có 4 địa điểm, Huyện Tuần Giáo có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của BIDV Điện Biên

Thành Phố Điện Biên Phủ
Huyện Tuần Giáo
Thành Phố Điện Biên Phủ
  • Số nhà 429, tổ dân phố 10, Mường Thanh, Điện Biên phủ, Điện Biên

Thành Phố Điện Biên Phủ
  • Số 54 Tổ dân phố 04, Nam Thanh, Điện Biên phủ, Điện Biên

Thành Phố Điện Biên Phủ
  • Số 317, đường Võ Nguyên Giáp, tổ 12, Him Lam, Điện Biên phủ, Điện Biên

Chi nhánh ngân hàng BIDV tại Điện Biên

Tìm ATM gần đây