Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Cao Bằng

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 3 quận huyện của Cao Bằng. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển tại Cao Bằng tập trung ở Huyện Hòa An có 1 địa điểm, Thành Phố Cao Bằng có 3 địa điểm, Huyện Trà Lĩnh có 1 địa điểm ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của BIDV Cao Bằng

Huyện Trà Lĩnh
Thành Phố Cao Bằng
Thành Phố Cao Bằng
  • Km5 Phường Đề Thám, Đề Thám, Cao Bằng, Cao Bằng

Thành Phố Cao Bằng
Huyện Hòa An
  • Trung tâm thương mại Hòa An Khu Hoằng Bó 2, Nước Hai, Hòa An, Cao Bằng

Chi nhánh ngân hàng BIDV tại Cao Bằng

Tìm ATM gần đây