Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Bình Phước

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 3 quận huyện của Bình Phước. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển tại Bình Phước tập trung ở Huyện Chơn Thành có 1 địa điểm, Thị Xã Phước Long có 1 địa điểm, Thị Xã Bình Long có 1 địa điểm ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của BIDV Bình Phước

Thị Xã Bình Long
  • Số107 đường Nguyễn Huệ, An Lộc, Bình Long, Bình Phước

Thị Xã Phước Long
  • Số 115 Đường 6 Tháng 1 KP1, Long Thủy, Phước Long, Bình Phước

Huyện Chơn Thành
  • Đường số 11 Ấp Trung Lợi, Chơn Thành, Chơn Thành, Bình Phước

Chi nhánh ngân hàng BIDV tại Bình Phước

Tìm ATM gần đây