Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Bắc Kạn

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 3 quận huyện của Bắc Kạn. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển tại Bắc Kạn tập trung ở Huyện Chợ Đồn có 1 địa điểm, Huyện Chợ Mới có 1 địa điểm, Thị Xã Bắc Kạn có 2 địa điểm ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của BIDV Bắc Kạn

Thị Xã Bắc Kạn
Thị Xã Bắc Kạn
  • Tổ 9, Nguyễn Thị Minh Khai, Bắc Kạn, Bắc Kạn

Huyện Chợ Mới
Huyện Chợ Đồn

Chi nhánh ngân hàng BIDV tại Bắc Kạn

Tìm ATM gần đây