Ngân hàng Nông nghiệp Bạc Liêu

Ngân hàng AGRIBANK có tổng cộng 17 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 7 quận huyện của Bạc Liêu. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nông nghiệp tại Bạc Liêu tập trung ở Huyện Đông Hải có 3 địa điểm, Huyện Giá Rai có 3 địa điểm, Huyện Hòa Bình có 1 địa điểm ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của AGRIBANK Bạc Liêu

Huyện Hòa Bình
Huyện Đông Hải
Huyện Đông Hải
Huyện Đông Hải
Huyện Giá Rai
Huyện Giá Rai
Huyện Giá Rai
Huyện Vĩnh Lợi
Huyện Vĩnh Lợi
Huyện Phước Long
Huyện Phước Long
Huyện Hồng Dân
Huyện Hồng Dân
Thành Phố Bạc Liêu
Thành Phố Bạc Liêu
Thành Phố Bạc Liêu
Thành Phố Bạc Liêu

Chi nhánh ngân hàng AGRIBANK tại Bạc Liêu